Uppdatering av Svenska Hjärt Lungräddningsregistret

Sedan den 17 april har Svenska Hjärt Lungräddningsregistret och delen ”Hjärtstopp på sjukhus” fått en ny webbplats och ett nytt utseende. Det ska vara lättare att navigera och hitta information om  data och enkelt att registrera hjärtstoppen. Allt för att vi ska få en tillförlitlig statistik om hur många personer vi räddar årligen. Om vi inte följer upp våra insatser kan vi inte förbättra vården för denna patientgrupp. För närvarande hanteras registren på och utanför sjukhus i två olika system och så småningom ska även ”Hjärtstopp utanför sjukhus” uppdateras.

En nyhet är att registret på sjukhus kan användas vid HLR utbildning. På en testsida för sjukvårdspersonal kan man efter avslutat HLR scenario registrera sina åtgärder utan att det hamnar i det skarpa registret. När det gäller del 2 Uppföljning och del 3 PROM (Patient Reported Outcome Measures), finns dessa nu samlade på samma plats för första gången och nås från hemsidan (länk nedan).

Delregistret ”Hjärtstopp utanför sjukhus” kan också nås från nya hemsidan. Registerhållare är Professor Johan Herlitz och registret finns på Registercentrum i Göteborg. Svenska HLR rådet har beslutat att delfinansiera Hjärt Lungräddningsregistret under perioden 2018-2020 för att säkra hjärtstoppsdata och för att utveckling av nya webbplattformar ska kunna ske. Registret har givit upphov till 12 doktorsavhandlingar och flera hundra vetenskapliga artiklar inom HLR sedan starten.

Länk till nya Hjärt Lungräddningsregistret

Länk till doktorsavhandlingar inom HLR

 

 

Dela innehållet: