Sala Sparbank satsar på hjärtstartare på landsbygden

Sala Sparbank placerar ut fler hjärtstartare
I ett tidigare projekt tillsammans med räddningstjänsten Sala-Heby, har 31 hjärtstartare placerats ut, både på landsbygden och mer centralt. Nu går det åter att ansöka om bidrag till hjärtstartare tom 191231. Fokus denna gång är inte centralorterna, utan mer avlägsna platser dit det tar längre tid för ambulansen att komma fram. Projektet finansieras av Sparbankens extra miljon som är avsatt 2019 med syfte att göra gott i bankens verksamhetsområde, och utplacering sker i samråd med räddningstjänsten.

Ansök om hjärtstartare i Västmanland – Sala-Hebyområdet
Om ansökan beviljas förbinder man sig att själv betala ca 25% av omkostnaden (ca 4500 kr). HLR-rådet hoppas givetvis att alla hjärtstartare registreras i Sveriges Hjärtstartarregister.

Sparbanken Sala Heby

Ansökan om Hjärtstartare

Dela innehållet: