Uppföljning efter hjärtstopp – nu finns svenska riktlinjer

Svenska HLR-rådets arbetsgrupp för vård efter hjärtstopp har publicerat en medicinsk kommentar i Läkartidningen kring uppföljning efter hjärtstopp. Arbetsgruppen arbetar för att överlevare efter hjärtstopp ska ges förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet. Syftet med artikeln är framförallt att sprida kunskap om de Svenska riktlinjerna för uppföljning efter hjärtstopp.  

Även om majoriteten av dem som överlever hjärtstopp verkar uppleva en god livskvalitet, tycks kognitiva och känslomässiga problem vara vanliga. Forskning har visat att en strukturerad uppföljning efter hjärtstopp kan bidra till tidigare återgång i arbete och bättre emotionell hälsa. Som ett stöd för sådant arbete utarbetade arbetsgruppen Svenska riktlinjer för uppföljning efter hjärtstopp, vilka presenterades 2016. Dessa innehåller bland annat rekommendationer om kognitiv och emotionell screening samt informationsmaterial (överlevnadsmaterialet) till de drabbade och deras närstående. Senare har även kortfattad informationsfolder (att dela ut före utskrivning) utvecklats.

Mer information finns på arbetsgruppens hemsida: https://www.hlr.nu/vard-efter-hjartstopp/

 

Länk till artikeln: http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2019/03/Uppfoljning-efter-hjartstopp–nu-finns-svenska-riktlinjer/

Dela innehållet: