Låt elever lära sig att rädda liv i skolan

Även barn kan möta nödsituationer där de kan behöva agera och göra en livräddande insats i form av första hjälpen (FH) och/eller hjärt-lungräddning (HLR). Om alla elever i skolan övar FH och HLR årligen kommer grundkunskapen öka i samhället för att hantera dessa situationer och en helt ny generation lära sig att hjälpa varandra.

Barn i första klass kan göra livräddande insatser som att larma och att lägga i stabilt sidoläge. Elevens ålder, längd och vikt påverkar exempelvis hur djupa bröstkompressioner de kan utföra, men även yngre barn kan lära sig teorin och tekniken för kompressioner vilket har en positiv långsiktig effekt på praktiska färdigheter. Från cirka 12 års ålder har barn fysisk styrka för att kunna göra kompressioner med god kvalité. Praktisk träning är viktig för att eleverna ska utveckla färdighet och förtrogenhet, samt genom att öva ofta och kortare stunder ökar lärandet i jämförelse med glesa och längre utbildningar.

Riktlinjer för undervisning i att hantera nödsituationer

European Resuscitation Council (ERC) och Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar årlig HLR-utbildning för elever. I kommentarmaterialet till Läroplanen Lgr11 anges att ”på så vis får eleverna förutsättningar att agera vid olycksfall och i nödsituationer för att kunna kalla på hjälp, lägga första förband och göra direkt livräddande insatser som hjärt-lungräddning”. Dessutom är FH och HLR ett centralt innehåll (obligatoriskt undervisningsmoment) i åk 7-9.

Med stöd av läroplanen samt tidigare forskningsresultat rekommenderar HLR-rådet att ämnet introduceras i förskoleklass, därefter stegvis progression och obligatorisk utbildning årligen. Förslag på lektionsplaneringar samt utbildningsmaterial för olika årskurser och moment finns på https://www.hlr.nu/hlr-i-skolan. Tabellen visar rekommenderad minimi-nivå för utbildning i att hantera nödsituationer i olika årskurser.

 

Dela innehållet: