Utbildning

utbildning

Baserat på internationell konsensus tar Svenska HLR rådet regelbundet, var femte år, fram utbildningsmaterial för allmänhet, skola och sjukvård, för lekmän lärare och instruktörer. Vi genomför även centralt arrangerade kurser runtom i landet.

Överlevnad vid hjärtstopp i samband med plötsligt oväntat hjärtstopp är beroende av flera av varandra beroende komponenter. Medicinska riktlinjer lägger grunden för hur HLR skall utföras samt för vilka avancerade åtgärder som bör implementeras i handlingsplanerna. Pedagogiska hjälpmedel såsom dockor, hjärtstartstränare enkla hjälpmedel stödjer instruktören.

Aktivt lärande som pedagogisk modell och standardiserade instruktörsutbildningar kvalitetssäkrar lärandet och motiverar kursdeltagarna till att utföra HLR med hög kvalitet. Implementering av utbildning och utrustning samt utvärdering i organisationen säkerställs av en lokal HLR-organisatör.

Vill du lära dig hjärt-lungräddning – HLR? Sök efter en utbildare nära dig via vårt utbildarregister: www.hlr.nu/hitta-hlr-utbildare

Läs mer om HLR rådets utbildningsprogram och de centrala instruktörsutbildningar som vi erbjuder!