Svenska HLR-registret

 

Det Svenska Hjärt-lungräddningsregistret (tidigare benämnt det svenska hjärtstoppsregistret) är det enda kvalitetsregistret i Sverige  som rapporterar hur många människoliv som verksamheten räddar årligen. För år 2016 rapporterar registret att 1317 patienter räddades till livet efter ett plötsligt och oväntat hjärtstopp i Sverige. 

Bland samtliga överlevande har det stora ertalet (mer än 90 %) en god eller en relativt god cerebral funktion. I 2017 års rapport inkluderas även data från PROM och hjärtstartarregistret. De 3 regioner i Sverige som rapporterat est räddade liv per 100 000 invånare år 2016 (oavsett om  hjärtstoppet inträffade innanför eller utanför sjukhusets väggar) var i rangordning:

Region 1: Blekinge

Region 2: Dalarna

Region 3: Kalmar

 

Konklusion

Hjärt-lungräddning i Sverige räddade 1 317 människor
till livet efter ett plötsligt och oväntat hjärtstopp år 2016 enligt Det Svenska Hjärt-lungräddningsregistret. Detta är en underskattning eftersom ännu inte alla sjukhus rapporterar till registret.

Siffran indikerar dock att hjärt-lungräddning i Sverige har blivit en folkrörelse (involverande den traditionella sjukvården, ambulanssjukvården, räddningstjänst, polis, andra organisationer såsom Röda Korset, Svenska livräddningssällskapet och enskilda kommuninvånare) med dramatiska konsekvenser. Ett första delmål för framtiden är att göra rapporteringen fullständig så att den totala konsekvensen av denna folkrörelse kan redovisas. Vi är inte där ännu, men vi är på god väg.

Läs mer i årsrapporten på registrets hemsida, länk till höger på sidan.

 

 

Dela innehållet: