Svenska HLR-registret

 

Svenska Hjärt-lungräddningsregistret (tidigare benämnt det svenska hjärtstoppsregistret) är det enda kvalitetsregistret i Sverige  som rapporterar hur många människoliv som verksamheten räddar årligen. För år 2017 rapporterar registret att 1444 patienter räddades till livet efter ett plötsligt och oväntat hjärtstopp i Sverige. 

 

Hjärt-lungräddning i Sverige räddade 1 444 människor till livet efter ett plötsligt hjärtstopp  år 2017 enligt  Svenska Hjärt-lungräddningsregistret.  Överlevnad utanför sjukhus har från slutet av nittiotalet ökat från 4,4 till 11,4 %. Det är en stor ökning i antalet räddade människoliv! På sjukhus har överlevnaden gått från 26 % vid registrets begynnelse till 32,8 % år 2017.

Ambulansens framkörningstid fortsätter, bekymmersamt nog, att öka och ligger nu i snitt på 11 minuter. Glädjande nog ökar andelen insatser av bystander, och våra svenska siffror är bland de högsta i världen!

Nytt för Årsrapporten 2018 är att den är helt digital och har många fler funktioner. Följ länken och se hur du kan jämföra ditt eget sjukhus med andra och få fram massor av spännande data!

Läs mer i årsrapporten på registrets hemsida i länk till höger på sidan.

 

 

Dela innehållet: