Resuscitation quality improvement – RQI

Förbättrad kompetens genom enkel och återkommande utbildning

Low Dose High Frequency Training

Vikten av bröstkompressioner och inblåsningar med god kvalitet är avgörande för överlevnad vid ett hjärtstopp. Under senare år har man genom forskning kunnat visa att man förbättrar och bibehåller HLR-tekniken om man tränar kortare tillfällen och oftare. Man kan på olika sätt förändra sin HLR-träning. På vissa arbetsplatser har man infört daglig träning av tekniken, ett alternativ till detta är Rescusitation Quality Improvement (RQI). Det är ett system där medarbetare på eget ansvar tränar HLR-teknik. Systemet innebär att personen som tränar får feedback direkt via en dator. Data registreras från de enskilda medarbetarna och man kan på detta sätt se att alla på en arbetsplats uppnår godkänd nivå (80% korrekta kompressioner och inblåsningar). Man kan likna det vid att träna i en simulator. Det ger förutsättning för kvalitetssäkring och är ett bra stöd till chefer och HLR-samordnare.

En stor fördel är att mer tid kan läggas på den viktiga teamträningen under ett utbildningstillfälle, eftersom medarbetaren kommer förberedd och redan har en god HLR-teknik. Erfarenheten från sjukhus som infört systemet är positiv. Målet med ett ökat antal träningstillfällen är att alla medarbetare håller en hög HLR-kompetens och att träningen blir en naturlig del av arbetet.

Projektledare för RQI-implementering är Ulrika Karlgren, Processansvarig sjukvård i HLR-rådet. Karlskoga lasarett där Ulrika arbetar, har nu använt systemet i flera år, och har väldigt positiva erfarenheter.

Vill du veta mer? Kontakta: ulrika.karlgren@hlr.nu

Läs mer om systemet som tillhandahålls av Laerdal

Dela innehållet: