Om plötsligt hjärtstopp och HLR


Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det kan vara du själv, en kollega, en granne, en familjemedlem, eller en medmänniska på gatan. Oftast är det personer som är äldre eller har en bakomliggande hjärtsjukdom som drabbas. Den enda behandling som är bevisat effektiv vid hjärtstopp är hjärt-lungräddning (HLR) och en strömstöt från en hjärtstartare som ger tydliga och enkla instruktioner. På vår hemsida hittar du allt om HLR och plötsligt hjärtstopp.

Ett plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat plötsligt slutar att pumpa blod, det beror på problem i hjärtats elektriska system. Hjärtats vanliga rytm övergår till ett så kallat kammarflimmer (ventrikelflimmer), vilket gör att hjärtat flimrar istället för att slå normalt. Ett flimrande hjärta pumpar inget blod ut till kroppen. Efter bara några sekunder faller den drabbade ned medvetslös eftersom hjärnan drabbats av syrebrist. Den enda behandling hjälper är HLR och en tidig strömstöt från en hjärtstartare.

Som lekman ska man larma 112 om personen är medvetslös med onormal eller ingen andning och ge HLR tills ambulansen anländer. Finns det en hjärtstartare tillgänglig ska man använda den så tidigt som möjligt. Genom att ge omväxlande 30 snabba bröstkompressioner samt 2 inblåsningar pumpas det syresatta blodet runt i kroppen. Med en tidig stöt från hjärtstartaren bryts det elektriska kaos som orsakar hjärtstoppet.

Se var närmaste hjärtstartare finns

Läs mer om hjärtstartare

Om man vid hjärtstopp hos vuxen är osäker på HLR eller inte kan göra inblåsningar, kan enbart bröstkompressioner ges i väntan på ambulans. Till barn ska alltid både bröstkompressioner och inblåsningar ges. Alla kan lära sig HLR och att använda en hjärtstartare, det är bättre att göra någonting än ingenting alls.

Läs mer om hur du gör HLR:
Vuxen-HLR

Barn-HLR

Olika typer av hjärtstopp

Personer med bakomliggande sjukdom tillhör den grupp som löper störst risk att drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det är viktigt att dessa personer får rätt förebyggande behandling och information om hur de ska ändra sin livsstil för att minska risken att drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Hjärtstopp kan även orsakas av syrebrist såsom drunkning, kvävning eller förgiftning med läkemedel. Hjärtstopp orsakat av syrebrist är vanligast hos barn och behovet av defibrillering är i denna grupp relativt sett litet. Inte sällan inträffar även självmord i samhället, tillvägagångssätten gör ibland att psykiskt sjuka personer påträffas i ett tidigt skede och HLR kan påbörjas i syftet att rädda livet på individen. Olyckor i form av traumatiska händelser som trafikolyckor, fallolyckor, misshandel, knivstick eller skottskador orsakar en livshotande blödning hos en person där hjärtat i övrigt är friskt.

Svenska hjärt-lungräddningsregistret
Svenska hjärt-lungräddningsregistret är ett nationellt kvalitetsregister där hjärtstopp på och utanför sjukhus samt överlevarnas hälsa och livskvalitet följs upp. För forskning och utveckling utgör registret en viktig kunskapskälla. Årsrapporten publiceras på Registercentrum i VG Region, och där kan intresserade ta del av aktuell statistik, ladda ner tabeller och göra jämförelser regionala jämförelser.

Om hjärtinfarkt
Hjärtstopp och hjärtinfarkt är inte samma sak, däremot kan hjärtstopp orsakas av en hjärtinfarkt. Hjärtstopp leder till döden om det inte behandlas omedelbart, en hjärtinfarkt kan man överleva. Hjärtinfarkt beror på cirkulationsrubbning ofta orsakat av proppbildning i hjärtats kranskärl vilket leder till syrebrist i hjärtmuskeln. Den del av hjärtat som blir utan syre skadas och den blir allvarligare ju längre det dröjer innan proppen kan lösas upp. Den skada som blir kvar efter en propp kallas hjärtinfarkt. De typiska symptomen vid hjärtinfarkt är plötslig smärta i bröstet. Smärtan varierar hos olika personer och symptomen kan vara olika hos kvinnor och män. Hos kvinnor är ofta symptomen mer diffusa och smärtan inte lika stark.

Symptomen kan vara värk i käke, nacke, illamående, buksmärta, yrsel, svimning, tryck eller tyngdkänsla över bröstet, andnöd och orkeslöshet. Ofta strålar smärtan ut i arm, käkar, hals, mage och/ eller rygg. Smärta i bröstet kombinerat med illamående, hjärtklappning, kallsvett, yrsel eller andnöd tyder på att personen drabbats av hjärtinfarkt. Det är då mycket viktigt att snarast uppsöka vård, ring 112 direkt och uppge din adress och vad som har hänt. Studier har visat att många drabbade av hjärtinfarkt först ringer närstående eller grannar vid symtom, det fördröjer ambulanstransporten med flera minuter. Viktigt är också att inte ta egen bil eller taxi till akutmottagningen, ring alltid efter ambulans vid ovanstående symptom. Personalen kan då underlätta med smärtstillande, nitroglycerin,  ev. syrgas och propplösande läkemedel redan under transporten till sjukhuset.

Dela innehållet: