Utbildningsportalen


I Utbildningsportalen registrerar du som instruktör all genomförd utbildning, både grund-, repetitions- och instruktörsutbildning.

Efter inloggning hittar du dokument som du som instruktör behöver t.ex. kursinbjudan, bedömningsunderlag samt scenarier. All utbildning ska registreras i Utbildningsportalen. I utbildningsportalen kan du bjuda in deltagare till kurs, acceptera dem som deltagare och efter praktiskt övningstillfälle godkänna deltagarna. Deltagarna kan då få ett digitalt kompetenskort.

Glöm inte att registrera dina utbildningar och genomföra webbutbildningen årligen för att vara aktiv som instruktör.

Lycka till med dina fortsatta utbildningar!

Klicka här så kommer du till utbildningsportalen!

Dela innehållet: