Sveriges Hjärtstartarregister

I Sveriges Hjärtstartarregister (SHR) kan alla ägare av en publik hjärtstartare gratis registrera sin hjärtstartare så att den blir synlig för allmänheten och larmcentralen. Detta för att den ska kunna användas i händelse av ett plötsligt, oväntat hjärtstopp.

Syftet med registret är främst att öka överlevnaden vid hjärtstopp i samhället, men även att användas vid forskning för att t ex öka vår kunskap om var hjärtstartarna bäst ska placeras. Registret är nationellt och ägs av Svenska HLR-rådet och liknande register finns i t ex Danmark och Norge. Registrets karta används i en app av frivilliga livräddare (Sms-livräddare) som blir utlarmade av larmcentralen i händelse av hjärtstopp i närheten av deras position. SOS-A och Sjukvårdens Larmcentral har integrerat kartlagret för att vid behov kunna hänvisa livräddare till närmaste hjärtstartare, om det är fler livräddare på platsen för hjärtstoppet. En vidareutvecklad responsiv hemsida liksom anpassning till mobiltelefon är lanserad i februari 2018. Positionering av egen mobiltelefon i förhållande till närmaste hjärtstartare visas nu också på kartan som en blå punkt. Sammanställning av antalet hjärtstartare, placering mm. publiceras i årsrapporten från det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret som utkommer varje höst.

Sveriges Hjärtstartarregister

Läs mer om hjärtstartare här

Följ Hjärtstartarregistret på Facebook

Dela innehållet: