Sveriges Hjärtstartarregister

I Sveriges Hjärtstartarregister (SHR) kan alla ägare av en publik hjärtstartare kostnadsfritt registrera sin hjärtstartare så att den blir synlig för allmänheten och larmcentralen. Detta för att den ska kunna användas i händelse av ett plötsligt, oväntat hjärtstopp.

Syftet med registret är främst att öka överlevnaden vid hjärtstopp i samhället, men även att användas vid forskning för att t ex. öka kunskapen om var hjärtstartarna bäst ska placeras. Registret är nationellt och ägs av Svenska HLR-rådet och liknande register finns i t ex Danmark och Norge. Registrets karta används i en app av frivilliga livräddare (Sms-livräddare) som blir utlarmade av larmcentralen i händelse av hjärtstopp i närheten.

SOS-A och Sjukvårdens Larmcentral har integrerat kartlagret för att kunna hänvisa livräddare till närmaste hjärtstartare. En vidareutvecklad responsiv hemsida liksom anpassning till mobiltelefon lanserades i februari 2018. Positionering av egen mobiltelefon i förhållande till närmaste hjärtstartare visas på kartan som en blå punkt. Sammanställning av antalet hjärtstartare, placering mm. publiceras i årsrapporten från det Svenska Hjärt-lungräddningsregistret.

Sveriges Hjärtstartarregister

Läs mer om hjärtstartare här

Följ Hjärtstartarregistret på Facebook

Dela innehållet: