Sveriges hjärtstartarregister

I Sveriges Hjärtstartarregister (SHR) kan alla ägare av en publik hjärtstartare gratis registrera sin hjärtstartare så att den blir synlig för allmänheten och larmcentralen. Detta för att den ska kunna användas i händelse av ett plötsligt, oväntat hjärtstopp.

Syftet med registret är främst att öka överlevnaden vid hjärtstopp i samhället, men även att användas vid forskning för att t ex öka vår kunskap om var hjärtstartarna bäst ska placeras. Registret är nationellt och ägs av Svenska HLR-rådet och liknande register finns i t ex Danmark och Norge. En vidareutvecklad responsiv hemsida liksom anpassning till mobiltelefon är lanserad i februari 2018. Positionering av egen mobiltelefon i förhållande till närmaste hjärtstartare visas nu också på kartan. Sammanställning av antalet hjärtstartare, placering mm. publiceras i årsrapporten från det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret som utkommer varje höst.

Klicka HÄR får att komma till Sveriges hjärtstartarregister

Följ Hjärtstartarregistret på Facebook

Dela innehållet: