Ansökan av Projektanslag

Projektanslag

Svenska rådet för hjärt-lungräddning har under 2023 delat ut projektbidrag till olika projekt som syftar till att förbättra överlevnaden vid hjärtstopp i samhället och inom sjukvården. De som fått projektbidrag listas nedan med en kort beskrivning av respektive projekt.

Här är de anslag som antagits:

Firefighters as first responders in out-of-hospital cardiac arrest- Identifying building blocks essential for a first responder program.

Projektet syftar till att undersöka brandmäns kunskaper och följsamhet till riktlinjer inom HLR som förberedelse till en större randomiserad studie.

Cecilia Andrell, Anestesisjuksköterska

Vasopressin och steroider som tillägg till adrenalin vid hjärtstopp på sjukhus- VAST-A

Projektet syftar till att undersöka om ett tillägg av kortison och vasopressin till adrenalin vid hjärtstopp kan öka överlevnaden vid hjärtstopp.

Sune Forsberg, Överläkare

Neurologisk funktion före och efter hjärtstopp på sjukhus

Projektet syftar till att undersöka hur neurologisk återhämtning påverkas av en vårdtid som innefattar ett hjärtstopp på sjukhus.

Hanna Jonsson, ST-läkare

Tid till defibrillering på Capio Artro Clinics operationsavdelning

Projektet syftar till att genom simulering och övning förbättra beredskapen för plötsligt hjärtstopp på operationsavdelningen.

Anna Sundelin, Specialistläkare

Incidens i prehospitalt hjärtstopp hos personer med cancer

Projektet syftar till att undersöka om personer med cancer har en ökad risk att insjukna i prehospitalt hjärtstopp.

Hanna Hägglund, AT-läkare

Tillgänglig teknik för hjärt-lungräddning

Projektet syftar till att undersöka kunskaper och behov hos hörselskadade inom ämnet HLR och hjärtstartare.

Robin Slätt, Projektledare Riksföreningen för hörselskadade och döva barn med familjer, FHDBF

Tillgänglig hjärt-lungräddning, en metod att göra instruktionsfilmen i HLR-Barn tillgänglig på svenskt teckenspråk.

Projektet syftar till att översätta filmen HLR-Barn till teckenspråk.

Lotten Karlung, Kommunikatör/producent FHDBF

Hjärtstopp på sjukhus bland patienter som bedömts av Mobil Intensivvårdsgrupp (MIG) inom 24 h före hjärtstoppet

Projektet syftar till att studera patienter som får hjärtstopp på sjukhus och som är bedömda av Mobil Intensivvårdsgrupp.

Anna Thorén, Specialistläkare

SWECRIT HjärtstoppHj

Projektet syftar till att undersöka prognostiska värdet av biomarkörer mot utfallsmåtten överlevnad och hjärnskada efter hjärtstopp.

Anna Lybeck, Överläkare

Implementering av prediktionsmodell för överlevnad vid hjärtstopp.

Projektet syftar till att implementera en validerad prediktionsmodell och utvärdera dess roll vid 0-HLR beslut.

Hritul Karim, ST-Läkare

 

 

Dela innehållet: