HLR och Första hjälpen i samhället

Arbetsgruppens syfte är att sprida kunskap om HLR, luftvägsstopp samt användande av hjärtstartare. Målet är att det ska vara enkelt och inspirerande att lära sig att rädda liv.

First aid

HLR-rådets övergripande mål är att öka överlevnaden för personer som drabbas av plötsligt, oväntat hjärtstopp genom ett optimalt omhändertagande. Arbetsgruppen uppgift är att skapa och revidera utbildningsprogram i vuxen-HLR och första hjälpen. Arbetsgruppen arbetar för att kunskapen om HLR och första hjälpen ska kunna spridas på ett enkelt och inspirerande sätt i samhället och på arbetsplatser. Några av arbetsgruppens fokusområden är Första hjälpen, larmsamtal samt att verka för implementering av HLR-utbildning i grundskolan.

Arbetsgruppens medlemmar:
Anette Nord (ordförande), sjuksköterska, medicine doktor, Linköping
Stephan Svenning, universitetsadjunkt, Örebro Universitet
Helene Bylow, sjuksköterska, medicine doktor, Varberg
Jenny Hernerud, SOS Alarm, Östersund
Sofie Rosencrantz, konsultchef företagshälsovård, Lund
Cecilia Andréll, doktorand, Lund
Ingela Hasselqvist-Ax, anestesisjuksköterska, medicine doktor, Stockholm
Marianne Eldh, sjuksköterska, vårdlärare, Kungshamn
Ulrika Blomqvist, ambulanssjuksköterska, utbildningsansvarig Storstockholms brandförsvar

Referensgrupp:
Fredrik Palmqvist, Svenska Röda Korset, Göteborg
Helene Silfver, Riksförbundet HjärtLung, Stockholm
Per Tjernström, Svenska livräddningssällskapet, Polismyndigheten region väst, Varberg
Louise Brädde, Områdesansvarig Livräddning, Svenska Livräddningssällskapet
Åsa Hagelberg, Civilförsvarsförbundet, Blekinge

Dela innehållet: