HLR2014 – Om Drunkning

Svenska HLR rådet arrangerade i samverkan med Svenska livräddningssällskapet ( SLS ) en vetenskaplig HLR – konferens om hjärtstopp i samband med drunkning den 3-4 Juni 2014 i Tylösand.

Syftet med konferensen som tilldrog sig ca 420 deltagare och mer än 30 föreläsare var att sprida kunskaperna om förebyggande, karakteristika och livräddning samband med drunkning. En Svensk drunkningsdefinition baserad på den internationella presenterades. Denna lyder:

Drunkning är en process som resulterar i livshotande syrebrist efter immersion / submersion i vätska. Personen kan som resultat av detta avlida eller överleva med eller utan skador. ”

Svenska Livräddningssällskapet och HLR-rådet uppmanar varje enskild organisation och myndighet att sprida denna definition och arbeta för att implementera denna i förekommande databaser, journalhandlingar och på andra platser där detta förtydligande kan förbättra och kvalitetssäkra statistik och forskning framöver. Arbetet med den Svenska drunkningsdefinitionen är en konsensusprocess initierad av HLR-rådet och Svenska Livräddningssällskapet för att enas kring en gemensam terminlogi kring drunkning i Sverige.

Arbetet baseras på Idris et al: Recommende Guidlines för Uniform Reporting of Data from Drowning: The Ustein Style” publicerad i Circulation 2003; 108;2565-2574

Du hittar samtliga föredrag från HLR2014 som .pdf – filer i högermarginalen.

Dela innehållet: