Regiongrupp Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Dalarna

Arbetsgruppens syfte är att sprida kunskap om behandling av hjärtstopp och utbildning inom HLR både inom sjukvården och i vårdutbildningar. För att nå ut i vården och sprida information från HLR-rådet använder vi oss av ett flertal nätverk.

Jag arbetar som HLR-samordnare i Region Gävleborg och är HLR-ansvarig för Region Mitt i HLR-rådets regiongrupp. Det omfattar Jämtland, Västernorrland, Gävleborg samt Dalarna. Min kliniska bakgrund  har jag som sjuksköterska inom hjärtsjukvård och det var där mitt intresse och engagemang för hjärt-lungräddning och att vara HLR-instruktör fick sin början.

Att vara regionansvarig innebär att jag vill hålla kontakten med HLR-ansvariga på sjukhusen och vårdlärare i regionen och vara en länk mellan HLR-rådet och nätverken för att kunna sprida information i båda riktningarna.

Jag samarbetar, delar erfarenheter och idéer med vår regionansvariga för samhället, Johan Björklund och arbetar på Räddningstjänsten Dala Mitt.

 

Christina Rosvall, HLR-samordnare Region Gävleborg

Kliniskt Träningscentrum, Gävle sjukhus
Kontakt:  Christina Rosvall

 

I bifogad fil till höger finner ni kontaktpersoner för HLR i regionen.

Dela innehållet: