Medicin / Vetenskap

Arbetsgruppen verkar som medicinsk expertis för utveckling av hjärtstoppsforskning generellt, del i programkommitté vid kongresser samt för framtagande av utbildningsmaterial.

I arbetsgruppen för medicin och vetenskap ingår en grupp med etablerade forskare som arbetar för att vidareutveckla hjärtstoppsforskning i Sverige och utomlands. Gruppen fungerar som medicinsk expertis främst i samband med revidering av utbildningsprogram men även som en resurs för pågående projekt.

Syftet/Målen med den vetenskapliga gruppens arbete är att:
– verka för nationella och internationella forskarkontakter/utbyte i syfte att initiera, stärka,
bredda och samordna forskning om hjärtstopp i Sverige.
– anordna och delta i vetenskapliga symposier (1/år).
– träffas återkommande för att synka pågående/framtida forskningsprojekt.
– arbeta för att sprida vetenskapliga resultat till allmänheten.
– att fungera som referensgrupp till övriga arbetsgrupper inom rådet i ärenden av vetenskaplig
karaktär.

 

Dela innehållet: