Regiongrupp Skåne och Halland

 

Arbetsgruppens syfte är att sprida kunskap om behandling av hjärtstopp och utbildning inom HLR både inom sjukvården och i vårdutbildningar. För att nå ut i vården och sprida information från HLR-rådet använder vi oss av ett flertal nätverk.

Regionansvarig

Cecilia Andréll, anestesisjuksköterska, dr med.vet.
Team HLR, Practicum Skåne

cecilia.andrell@skane.se

Jag arbetar som regional HLR-samordnare vid Team HLR, Practicum Skåne. Jag ansvarar för att det finns en fungerande organisation för HLR-utbildning i Region Skåne, driva HLR-relaterade sjukvårdsfrågor och representera Skåne och Halland (Region Syd) i HLR-rådets arbetsgrupp Regiongruppen HLR sjukvård.

Idag har Region Skånes samtliga förvaltningar (18 st.) organiserad HLR-samordning och i Halland finns det HLR-samordning på samtliga sjukhusen via tre HLR-samordnare.

 

I Region Syd träffas skånska och halländska HLR-samordnare vid regionmöten 1-2 gånger per år där gemensamma HLR-frågor, utbildningsfrågor och annat hjärtstopps-/HLR-relaterat diskuteras. Vi arbetar även för att utveckla vårdlärarnätverket för HLR i både Skåne och Halland ytterligare.

I  filen till höger finner ni kontaktpersoner för HLR i region syd.

 

Dela innehållet: