Överlevnadsmaterial

Överlevnadsmaterialet består av två delar där ena delen i första hand är avsedd för överlevare och den andra delen är avsedd för sjukvårdspersonal. Materialet är gratis och fritt för alla att läsa och använda.

Boken HJÄRTSTOPP- överlevare och nästående berättar är ett informationsmaterial för dem som överlvet ett hjärtstopp coh deras närstående.
Ladda ned dokumentet här intill och läs mer om boken och även ta kontakt med ansvariga via mail.

Boken ÖVERLEVNAD är ett utbildningsmaterial, avsett för vårdpersonal med syfte att förmedla kunskap till dem som möter, vårdar eller behandlar människor som överlevt ett hjärtstopp.

För er som är S- D- eller A-HLR instruktörer, finns en pedagogisk handledning samt några pedagogiska hjälmedel, dessa hittar du under inloggning till utbildningsregistret.

Dela innehållet: