Livet efter hjärtstopp

Livet efter hjärtstopp är ett informationsmaterial till överlevare och deras närstående
Svenska HLR-rådet och arbetsgruppen för Vård efter hjärtstopp ansvarar för innehållet som trycks och distribueras i samarbete med patientorganisationen Riksförbundet HjärtLung. Materialet innehåller bland annat avsnitt om hälsa och livskvalitet, uppföljning och rehabilitering samt nätverksstöd. Vi hoppas att det ska få en stor spridning.

För blivande S-HLR vuxen instruktörer rekommenderas att ni läser materialet före utbildning.

Dela innehållet: