HLR2023

HLR2023

Stort tack till alla som deltog och föreläste på vår och SLS gemensamma kongress HLR 2023! Nu finns de flesta föreläsningarna från kongressen HLR2023 … Läs mer

Alltför många drunknar i Sverige varje år, nationell handlingsplan presenteras på vetenskaplig kongress Tylösand Halmstad 13 14 juni.

Svenska rådet för hjärt-lungräddning i samverkan med Svenska Livräddningssällskapet anordnar den 13‑14 juni 2023 en skandinavisk vetenskaplig kongress om drunkning och hypotermi, på Hotell … Läs mer