Alltför många drunknar i Sverige varje år, nationell handlingsplan presenteras på vetenskaplig kongress Tylösand Halmstad 13 14 juni.

Svenska rådet för hjärt-lungräddning i samverkan med Svenska Livräddningssällskapet anordnar den 13‑14 juni 2023 en skandinavisk vetenskaplig kongress om drunkning och hypotermi, på Hotell Tylösand i Halmstad – HLR 2023.

Drunkning är en kraftigt underskattad folkhälsoutmaning. I världen omkommer årligen minst 236 000 personer i samband med drunkningsolyckor varav i Europa cirka 20 000 personer. I Sverige är i snitt 440 personer med om en drunkningshändelse varje år. Av dessa överlever cirka hälften med varierande grad av hjärnskada och cirka hälften omkommer. Trots det stora antalet döda och skadade, med lidande för den enskilde och stora samhällskostnader,  saknas det idag en handlingsplan för att minska antalet drunkningar över tid. FN antog år 2021 en resolution (A/RES/75/273) med uppmaning om att alla medlemsländer bör ta fram just en nationell handlingsplan samt inrätta ett center för drunkningsprevention. WHO uppmanar sina medlemsnationer att fokusera på åtgärder för att minska antalet som drabbas av drunkning.

 

Under två dagar genomförs en vetenskaplig kongress där föreläsare från Sverige och Europa presenterar vetenskap och riktlinjer i frontlinjen kring drunkning och hypotermi. Unika fallbeskrivningar varvas med goda exempel från verkligheten samt en livräddningsuppvisning på Tylösand strand den 14 juni.

Vid kongressen lanseras en nationell handlingsplan för drunkningsprevention i enlighet med FN:s rekommendation. Syftet är att öka medvetenheten om drunkning som en samhällsutmaning på samtliga samhällsnivåer och initiera tillskapandet av ett nationellt centrum för drunkningsprevention för att reducera antalet som skadas och omkommer vid drunkning med 25% till år 2033 i Sverige. Drunkning och hypotermi hänger samman, samtidigt presenteras därför riktlinjer för omhändertagande av svårt nedkylda personer med hjärtstopp.

Therese Djärv, Ordförande i svenska HLR-rådet och professor i akutsjukvård: ”Drunkning går att både förebygga vilket vi nu visar genom en presentera en konkret handlingsplan för stat, kommun och enskild individ. För att öka överlevanden vid drunkning är det avgörande att den som är först på plats starta kedjan som räddar liv genom att larma och ge hjärt-lungräddning. Därefter är det viktigt att samhället har en kompetent vårdkedja som vet exakt vilka tidskritiska moment som skall ske, något kongressen, som samlar över 400 personer, bidrar avgörande till. Det är bara som ett system vi tillsammans kan rädda fler liv.”

”Varje sommar omkommer cirka 20‑30 personer i drunkningsolyckor runt om i Sverige. Gör vi ingenting händer ingenting, gör vi som vi alltid har gjort sker ingen förändring. Därför är kongressen ett viktigt initiativ och en direkt respons på FN:s uppmaning om att stärka kunskapsläget om drunkning och hypotermi på nationell nivå. Alla har rätt till kunskap om vattensäkerhet och ingen ska behöva drunkna i Sverige”, säger Mikael Olausson generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet.

Generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet Mikael Olausson 08-120 102 45 mikael.olausson@sls.a.se

Ordförande svenska HLR-rådet Therese Djärv 070-7902183 therese.djarv@ki.se

Generalsekreterare svenska HLR-rådet Bodil Berggren 08-12058671 bodil.berggren@hlr.nu

Ladda ner Nationell handlingsplan för drunkningsprevention.

Dela innehållet: