HLR för insatspersonal

Teamarbete vid hjärtstopp

HLR FÖR INSATSPERSONAL

GRUNDUTBILDNING
Om Utbildningen:
Under utbildningen lär du dig HLR och att använda en hjärtstartare effektivt. Du får kunskaper om akututrustning och att ventilera med andningsmask samt kunskaper om teamarbete och får öva detta i scenarion.

Målgrupp:
Insatspersonal som förväntas kunna HLR i sin yrkesutövning. Räddningstjänst, polis, ordningsvakter och livräddare med flera.

Lärandemål:
-Utföra vuxen HLR med god kvalitet med både en- och två-livräddarteknik.
-Utföra inblåsningar med andningsmask, och ha kunskap om annan akututrustning som kan förekomma.
-Använda hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt.
-Behandla en person med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer.
-Förstå vikten av bra teamarbete och kommunikation

Förkunskaper:
Inläst kursbok.
Godkänt resultat på webbutbildningen i HLR för insatspersonal.

Tidsåtgång:
Ca 4 timmar, 4-6 deltagare.

INSTRUKTÖRSUTBILDNING
Om Utbildningen:
Under utbildningen lär du dig att hålla en grundutbildning i HLR för insatspersonal. Du får kunskaper om lärande och att leda scenarioträning.

Lärandemål:
-Planera och genomföra grund- och repetitionsutbildning i HLR för insatspersonal enligt kursplanen
-Skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
-Bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet
-Leda scenarioträning och förstå vikten av bra teamarbete och kommunikation
-Hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras

Förkunskaper:
Instruktör i Vuxen-HLR
Deltagit i HLR för insatspersonal grundutbildning inom sex månader före instruktörsutbildning
Läst instruktörsboken i HLR för insatspersonal
Genomfört webbutbildning på grundnivå och instruktörsnivå i HLR för insatspersonal med godkänt resultat
Förberett träningsuppgifter

Tidsåtgång:
4-5 timmar, 3-6 deltagare.

HUVUDINSTRUKTÖRSUTBILDNING
Om utbildningen:
Du får en fördjupad kunskap om lärande och riktlinjer inom HLR. Du kan efter kursen hålla egna instruktörsutbildningar i HLR för insatspersonal.

Lärandemål:
-Planera och genomföra instruktörs och huvudinstruktörsutbildning enligt kursplanen
-Skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
-Bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet
-Hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras

Förkunskaper:
Instruktör i Barn-HLR, Vuxen-HLR, Första hjälpen eller HLR för insatspersonal med erfarenhet av minst fyra grundutbildningar inom det program du är instruktör
Läst kursbok (gäller Första hjälpen och HLR , samt HLR för insatspersonal)
Läst instruktörs- och huvudinstruktörsbok i det program du utbildar dig
Utfört webbutbildningen på grund och instruktörsnivå med godkänt resultat
Förberett två presentationer, fem minuter presentation i ämnet HLR eller Första hjälpen och förberedd träningsuppgift
Rekommenderad förberedelse är även att vara observatör vid en instruktörsutbildning.

Tidsåtgång:
Ca 5 timmar.

Dela innehållet: