D-HLR för insatspersonal

Utbildningen vänder sig till insatspersonal och de som i sin yrkesroll förväntas kunna utföra första hjälpen eller HLR (ex. säkerhetsvakter, brandmän, polis, personal i simhallar, flygpersonal, etc.) och som har tillgång till hjärtstartare.

Foto Fotogruppen SÖS

Foto: Fotogruppen Södersjukhuset

GRUNDUTBILDNING I D-HLR

 • Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp
 • Deltagaren lär sig att behandla personer med hjärtstopp med defibrillering och syrgastillförsel enligt HLR-rådets riktlinjer för D-HLR från 2016
 • Största delen i utbildningen är praktisk träning.
 • Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra D-HLR enligt gällande riktlinjer.
 • Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

Förkunskapskrav för grundkurs D-HLR

 • inläst kursbok D-HLR
 • genomförd webbutbildning med godkänt resultat

Lärandemål för grundutbildning i D-HLR

Deltagarna ska kunna

 • Veta hur larmorganisationen fungerar, förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering.
 • Utföra HLR med god kvalitet med både en- och två-livräddarteknik samt använda andningsmask.
 • Behandla en person med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för D-HLR.
 • Behandla en person med luftvägsstopp utifrån
 • HLR-rådets riktlinjer.
 • Förstå vikten av regelbunden träning

INSTRUKTÖRSUTBILDNING I D-HLR

Förkunskaper för instruktörsutbildning

 • genomförd grund- eller repetitionsutbildning i D-HLR inom 6 månader innan instruktörsutbildningen
 • inläst kursbok och instruktörsbok i  D-HLR  samt genomförd webbutbildning både för grundkurs och instruktör med godkänt resultat
 • Instruktör i Vuxen-HLR

Kursinnehåll
Diskussion om pedagogik, övningar i att instruera kursdeltagare i de praktiska moment som ingår samt kunna leda teamträning med återkoppling.

Lärandemål för instruktörsutbildning

 • Förstå vikten av att följa det standardiserade utbildningsprogrammet i D-HLR.
 • planera och genomföra såväl grundutbildning som repetitionsutbildning i D-HLR.
 • förklara lärandemålen för deltagare i grundutbildningen i D-HLR.
Dela innehållet: