Vuxen-HLR i samhället

Vuxen-HLR

GRUNDUTBILDNING I VUXEN-HLR

Om utbildningen
Under utbildningen lär du dig Vuxen-HLR, att använda en hjärtstartare effektivt och åtgärder vid luftvägsstopp. Utbildningen består främst av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort.

Målgrupp
Alla som vill lära sig Vuxen-HLR

Lärandemål
Efter genomförd grundutbildning ska kursdeltagarna kunna:

 • identifiera ett hjärtstopp
 • larma 112, samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet och kunna använda en hjärtstartare säkert och effektivt
 • ge ryggslag och buktryck vid luftvägsstopp
 • med kunskaperna som grund vara motiverad att starta HLR vid hjärtstopp.

Förkunskaper
Deltagarna rekommenderas genomföra webbutbildningen Vuxen-HLR

Tidsåtgång
Tidsåtgång 60-90 minuter beroende på kursform (filmbaserad eller instruktörsledd) och antal deltagare.

INSTRUKTÖRSUTBILDNING I VUXEN-HLR

Om utbildningen
Under utbildningen lär du dig att hålla grund- och repetitionsutbildning i Vuxen-HLR.

Lärandemål
När du genomfört instruktörsutbildning i Vuxen-HLR ska du kunna:

 • planera och genomföra grund- och repetitionsutbildning i Vuxen-HLR enligt kursplanen
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet
 • hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.

Förkunskaper

 • deltagit i Vuxen-HLR grundutbildning inom 6 månader före instruktörsutbildning
 • sett instruktionsfilmen Vuxen-HLR
 • läst instruktörsboken Vuxen-HLR
 • genomfört webbutbildningen på grundnivå
 • godkänt resultat på webbutbildning instruktörsnivå
 • förberett träningsuppgifter.

Tidsåtgång
5-6 timmar

HUVUDINSTRUKTÖRSUTBILDNING i VUXEN-HLR

Om utbildningen
Under utbildningen lär du dig att som huvudinstruktör hålla instruktörsutbildningar i Vuxen-HLR. Utbildningen har både ett pedagogiskt och ett ideologiskt fokus.

Lärandemål
När du genomfört huvudinstruktörsutbildning i Vuxen-HLR ska du kunna:

 • planera och genomföra instruktörs- och huvudinstruktörsutbildning enligt kursplanen
 • skapa förutsättningar för att deltagarna når lärandemålen
 • bedöma att deltagarna utför HLR med god kvalitet
 • hur nya riktlinjer inom HLR och Första hjälpen skapas och implementeras.

Förkunskaper

 • instruktör i Vuxen-HLR med erfarenhet av minst fyra grundutbildningar
 • läst instruktörs- och huvudinstruktörsbok
 • utfört webbutbildningen på grund- och instruktörsnivå med godkänt resultat
 • förberett två presentationer:
  – fem minuter presentation i ämnet HLR eller Första hjälpen
  – förberedd träningsuppgift
 • rekommenderad förberedelse är även att vara observatör vid en instruktörsutbildning.

Tidsåtgång
Ca 5 timmar.

Dela innehållet: