Alla behöver kunskap i hjärt- lungräddning!

För att alla skall få en livräddande utbildning krävs duktiga instruktörer som är väl förtrogna med utbildningsprogrammen.

Du som instruktör kom ihåg att göra en årlig uppdatering genom webbtest på vår hemsida https://webbutbildning.hlr.nu/

Har du ingen aktuell instruktörsbok beställ via  http://www.hlrwebbutik.se/

Är du inte instruktör men vill ha möjlighet att utbilda andra människor i hjärt- lungräddning anmäl dig till en instruktörsutbildning.

https://www.hlr.nu/centrala-instruktorsutbildningar/

Tillsammans skapar vi förutsättningar att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp genom att sprida livsviktig kunskap!

Dela innehållet: