Deltagare till forskningsstudie sökes

Har du erfarenhet av att ha förlorat en familjemedlem på grund
av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus?
Vi söker närstående till personer i åldern 18-65 år som har avlidit av
plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus eller på en akutmottagning under
perioden januari 2022- juni 2023, där du som närstående varit
närvarande på akutmottagningen vid händelsen.
Syftet med studien är att utvärdera förutsättningarna för en ny
donationsprocess i Sverige samt att fördjupa kunskap om och
förståelse för närståendes tankar, känslor och upplevelser i samband
med familjemedlems plötsliga hjärtstopp utanför sjukhus och död på
akutmottagning, samt att utforska möjligheten till att ställa frågan om
organdonation vid sådana händelser.
Studien innebär en intervju där du berättar om dina upplevelser och
erfarenheter i samband med händelsen samt svarar på frågor om dina
tankar om organdonation.
Deltagare från hela Sverige är välkomna.
Ingen ersättning utgår för deltagandet.
För mer information och eventuell intresseanmälan till studien,
kontakta ansvarig forskare:
Gisela Vogel, specialistsjuksköterska, med Dr
Tfn 070-7180723
E-mail: gisela.vogel@regionstockholm.se

Dela innehållet: