Goda exempel- Rädda liv inom hyresgästföreningen

Kunskap i hjärt-lungräddning (HLR) ökar möjligheten att rädda liv vid plötsligt hjärtstopp i samhället. Ungefär 20 personer får hjärtstopp dagligen i Sverige, varav 70% sker i hemmen. Totalt skedde 5889 hjärtstopp i Sverige 2022 utanför sjukhus som registrerades i hjärt-lungräddningsregistret där HLR startats. Av dessa överlevde 677 personer (12%).
Svenska rådet för hjärt-lungräddning vision är att år 2030 ska minst 1000 personer räddas till livet årligen vid hjärtstopp utanför sjukhus. Ska vi nå det målet behöver medborgarnas kunskaper i HLR öka för att så tidigt som möjligt larma, starta HLR och koppla upp en hjärtstartare. Uteblir insatser från medborgarna minskar chansen till överlevnad med 10% per minut i väntan på ambulans.
För att öka medvetenheten om HLR och öka intresset för praktisk HLR-utbildning har en interaktiv webbutbildning publicerats. Den är gratis, passar vuxna och barn över 10 år och tar bara 15 min att genomföra. Allt som behövs är en dator eller mobil och en kudde, eller ett gosedjur, att öva på säger Johan Björklund, Svenska rådet för hjärt-lungräddning.
I webbutbildningen får man öva på att kommunicera med 112-larmoperatör, utföra bröstkompressioner på en kudde och att dra hjärtstartarens klisterelektroder till rätt plats. Webbutbildning ersätter inte träning på övningsdocka.

70% av hjärtstoppen sker i hemmen hur når vi medborgarna?

Ett bra exempel är Hyresgästföreningen som har över 500 000 medlemmar. Viktor Tilling, Nationell utbildningsstrateg inom Hyresgästföreningen säger att man nu lagt in Alla kan HLR i utbildningsportalen och uppmanar alla att genomföra utbildningen i hemmet eller i samband med en sammankomst i den lokala Hyresgästföreningens lokaler. Hyresgästföreningen får statistik över hur många som genomfört utbildningen och i vilka geografiska områden utbildning genomförts.
Har du inte övat hjärt-lungräddning eller repeterat sista året passa på att genomföra utbildningen redan idag.

Genomför webbutbildningen via QR-koden eller länken Alla kan HLR

Dela innehållet: