Förlita dig inte på luftvägsrensare

På nätet och i sociala medier marknadsförs just nu produkter som påstås kunna rädda liv om någon sätter i halsen. De går bland annat under namn som luftvägsrensare, kvävningshjälp och kvävningsräddare.

◼️ Läkemedelsverkets råd är att du inte ska förlita dig på dessa produkter om en olycka inträffar.

◼️ Det finns inga garantier för att produkterna fungerar som utlovat och risken är att de fördröjer en livräddande insats.

◼️ Vi rekommenderar att du följer Svenska rådet för hjärt-lungräddnings handlingsplan vid luftvägsstopp. Tidiga ryggslag och buktryck är en effektiv metod som gör att du oftast får upp hindret som sitter i luftstrupen.

Läs mer om varningen på : www.lakemedelsverket.se/luftvagsrensare

Dela innehållet: