Goda exempel- Seniorkul ett Arvsfondsprojekt med HLR utbildning

I Dalarna har man sökt projektstöd i 3 år från allmänna arvsfonden för att aktivera personer över 65 år genom det man kallar Seniorkul – idrottsskola 65+ som kombineras med utbildning i hjärt-lungräddning

  • Syftet är att deltagarna får prova olika idrotter och aktiviteter med målet att hitta en träningsform man vill fortsätta med samt träffa nya vänner. Projek­tet genomförs i samverkan med kommuner, idrottsföreningar, pensionärsorgani­sationer och andra aktörer.

Exempel på idrotter och träningsformer

  • gåfotboll, gåhandboll och gåinnebandy
  • golf, gymnastik, cheerleading och sittgympa
  • tennis på studs, bordtennis, padel, pickleball och badminton
  • ridning och hästskötsel
  • veteranfriidrott/ -orientering
  • boule, qigong, Linedance och stavgång
  • judo (falltrygghetsträning), karate och boxning
  • alla typer av styrketräning, gym och hemmaträning

Aktiviteterna pågår 10 veckor, 20 tillfällen, 1 – 1,5 timme per gång

Max 20 deltagare, med 2 ledare

Enkelt fysiskt test vid start, alla blir intervjuade innan första träffen

Seniorkul är kostnadsfritt för deltagarna under projekttiden 2023-2025, tack vare stöd från Allmänna Arvsfonden, kommunerna och RF-SISU Dalarna.

Bild: Staffan Björklund

Älska ditt hjärta – träna dina muskler

”Effekten av fysisk aktivitet är omfattande för att inte säga nästan magisk, både i förebyggande syfte och i behandling av många tillstånd vilket vilar på en trygg vetenskaplig kunskapsgrund.”

”Att investera för sin egen hälsas skull och för sin framtid oavsett var man är i livet – för det är alltid en vinst att bli mer fysiskt aktiv.”

Citaten är från utbildningen – Basutbildning för seniorledare.

 

Utbildning i hjärt-lungräddning

Det sker ca 20 hjärtstopp i Sverige varje dag varav 15 av dessa är över 60 år. Det är därför extra viktigt att alla i våra träningsgrupper får utbildning i hjärt-lungräddning säger projektledaren Karin Boström.

I idrottsskolan 65+ ingår nästan alltid utbildning i hjärt-lungräddning med instruktörer där deltagarna får öva vuxen HLR på övningsdockor.

Här har RF-SISU samarbete med kommunerna genom olika upplägg där de får hjälp av utbildade instruktörer och lånar dockor bland annat från räddningstjänsten.

 

Webbutbildningen Alla kan HLR

Från och med våren kommer man att kombinera den praktiska utbildningen genom att alla ska ha gjort den interaktiva webbutbildningen Alla kan HLR innan de övar praktiskt med instruktör. Budskapet efter genomförd kurs är att man fortsätter träna med de man har i sin närhet hemma genom webbutbildningen.

Bild: RF-SISU Dalarna

Dela innehållet: