Upprepade defibrilleringar s.k. “stacked shocks” på patient med VF/VT

Enligt handlingsplanen för A-HLR vuxen behandlas patienter med VF/VT med defibrillering följt av HLR i 2 minuter, en ny analys och eventuell defibrillering och så vidare.

Undantag från detta kan göras på patient som är uppkopplad till defibrillator eller med defibrillator i omedelbar närhet (sekunder bort) vid bevittnat hjärtstopp med defibrillerbar rytm. I sådana fall kan tre på varandra följande defibrilleringar ges utan avbrott för HLR mellan varje stöt. se kursbok A-HLR vuxen s.17. Läkemedelshanteringen i den här situationen är inte beskriven i detalj i kursboken därför kommer här ett förtydligande som bygger på ERC:s riktlinjer för den här situationen.   Observera att detta är en sällanhändelse, och vid minsta tveksamhet ska ordinarie handlingsplan följas.

Läs mer här!

Dela innehållet: