Dubbel-defibrillering vid refraktärt ventrikelflimmer

 

HLR-rådet föreslår baserat på ILCORS rekommendation att ”dubbel-defibrillering” (svag rekommendation, låg säkerhet kring vetenskapen) eller ett byte av vektor (anterio-posterior placering) (svag rekommendation, väldigt låg säkerhet kring vetenskapen) kan övervägas för vuxna med hjärtstopp där ventrikelflimmer kvarstår efter 3 på varandra följande defibrilleringar.

Om ”dubbel-defibrillering” används föreslår vi att samma teknik som i studien används, dvs att en person avsätts för att enbart göra detta (good practice statement).

 

Läs gärna studien och titta  på filmen för hur man genomför ”dubbel-defibrillering”. Kom ihåg att prata med tillverkaren för de defibrillatorer som används för att säkerställa funktionalitet fortsatt under hjärtstoppet.

Länk till ILCOR : https://costr.ilcor.org/document/double-sequential-defibrillation-strategy-for-cardiac-arrest-with-refractory-shockable-rhythm-als-tf-sr

Två korta filmer, dels om studien och om hur   ”dubbel-defibrillering” utfördes i studien: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2207304

Dela innehållet: