Effektiva larmsamtal

Mål vid T-HLR

Precision i larmhanteringen är avgörande för att förkorta tid till identifiering av hjärtstopp, aktivera utlarmning av resurser samt starta telefon-assisterad HLR (T-HLR).

En ny figur/flödesschema har skapats för att tydliggöra mål vid T-HLR.

Målet vid T-HLR är att tid från besvarat samtal till

  • Identifiering av hjärtstopp ska ske inom 1 minut.
  • Start av kompressioner ska ske inom 2 minuter
Dela innehållet: