HJÄRTSTARTARE ÄR LIVRÄDDANDE VID HJÄRTSTOPP – säkerställ att de är tillgängliga dygnet runt!

HLR-rådet,  Riksförbundet HjärtLung, Sms-livräddare, branschrådet för hjärtstartare och Hjärt-Lungfonden har genom ett gemensamt initiativ tagit fram en uppmaning om att säkerställa att alla hjärtstartare som är registrerade i hjärtstartarregistret ska vara tillgängliga dygnet runt. Mer information finns här Faktablad

Dela innehållet: