Nytt utbildningsmaterial 2021


Nya riktlinjer
Vart femte år publiceras nya internationella guidelines inom hjärt-lungräddning och första hjälpen. De baseras på vetenskapliga artiklar som är kvalitetsbedömda och granskade av arbetsgrupper inom International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), huvudorganet för alla HLR-råd i världen. I slutet av mars i år hade European Resuscitation Council (ERC) sin guidelineskongress som var ett halvår försenad pga. pandemin. HLR-rådet är medlemmar i ERC och följer guidelines som är publicerade här.

Nytt utbildningsmaterial
Efter ERC-kongressen arbetar HLR-rådets redaktörer och arbetsgruppsmedlemmar med att skapa ett modernt utbildningsmaterial med hög kvalitet baserat på vetenskap som stimulerar utbildningsaktivitet, med syfte att öka överlevnaden vid hjärtstopp. Det handlar om över 90 tryckta delar som ska revideras eller nyskapas, som t.ex. kursböcker, handlingsplaner, och kompetenskort. Till detta kommer filmer, webbutbildningar och HLR-rådets nya Utbildningsportal som ersätter utbildningsregistret, med fler och bättre digitala funktioner.

HLR-utbildning
Både inom sjukvården och i övriga samhället finns en stor utbildningsskuld inom HLR/Första hjälpen pga. pandemin. Kurser har ställts in eller utförts med digital teknik, med eller utan praktisk egenträning. Kansliet ser nu i höst en ökad beställningsvolym av både kurs- och instruktörsböcker av alla slag, vilket är glädjande på ett sätt, äntligen börjar utbildningarna komma igång igen. Men samtidigt är det endast ca tre månader kvar till det nya utbildningsmaterialet lanseras. Att inte ha någon HLR-instruktör på enheten, och att inte ha genomfört några HLR-repetitioner under pandemin, bidrar till att överlevnaden vid hjärtstopp riskerar att försämras. Att utbilda kursdeltagare och instruktörer måste vara högprioriterat! Allt nytt utbildningsmaterial lanseras på HLR2021 kongressen i Göteborg den 23-24 november. Därefter kan det beställas från HLR-rådets webbutik.

#HLR2021 #tillsammansraddarviliv #allakanraddaliv

Dela innehållet: