Första hjälpen 2021

Första hjälpen 2021

GRUNDUTBILDNING I FÖRSTA HJÄLPEN OCH HJÄRT-LUNGRÄDDNING HLR-rådets utbildningsmål är att alla i samhället ska kunna HLR, använda en hjärtstartare, åtgärda ett luftvägsstopp samt ge … Läs mer

Om hjärtstartare

Om hjärtstartare

Den apparat som används vid ett hjärtstopp och som ger en elektrisk strömstöt kallas i Sverige för defibrillator eller vanligen hjärtstartare. Internationellt används ordet AED … Läs mer

Hjärtstopp

Hjärtstopp

Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp. Det kan vara du själv, en kollega, en granne, en familjemedlem, en medmänniska på gatan. Oftast … Läs mer