HLR Projekt i Jönköpings län

Projektet SäkerBy

Målet med projektet har varit att öka kunskapen och därmed tryggheten i form av utbildning i brandskydd och sjukvård samt placera en Hjärtstartare lättillgängligt i byar som ligger långt bort från räddningstjänsten och som det tar lång tid att nå vid ett larm.

Projektet SäkerBy avslutades i början av 2019. Under två år har byar långt från räddningstjänsterna i Jönköpings län fått hjärtstartare, värmeskåp, utbildningar i brandskydd och första hjälpen sam HLR/AED, Polisen har informerat om grannsamverkan och Länsförsäkringar har erbjudit brandskyddsprodukter till deltagarna till rabatterat pris.

Sammanfattning av projektet

Byborna och alla samarbetspartners har varit positivt inställda till projektet och många har ställt upp på ideell basis. Totalt har 1140 personer utbildats i både brandskydd och HLR/AED varav ca hälften i det sistnämnda.

Polisens kommentar kring sin medverkan har varit positiv, många frågor har ventilerats under kvällarna. Länsförsäkringar har medverkat i samtliga byar genom att erbjuda brandskyddsutrustning till rabatterat pris samt information om brand- och stöldförebyggande åtgärder. Genom detta har bybornas innehav av brandsläckare och brandvarnare ökat.

I vissa byar var intresset så stort att Brandskyddsföreningen valde att hålla dubbla utbildningar i både brandskydd och Första hjälpen samt HLR/AED.

/Maria Boqvist
Projektledare SäkerBy, Brandskyddsföreningen Jönköpings län

Se SVT inslag från 2016 om projektet här

Dela innehållet: