Räddade livet på sin mamma efter att övat HLR i skolan

En vecka efter att Razin, 10 år, hade övat HLR i skolan drabbades hennes mamma av hjärtstopp.

När Razin kom hem från skolan mådde hennes mamma inte bra, plötsligt försämrades hon och blev okontaktbar. Razin larmade 112 och startade HLR med stöd av larmoperatören. Razin berättar att det var genom skolan hon lärt sig HLR. Mamman mår idag bra och är tacksam över att hennes dotter kan HLR och räddade hennes liv. Razin, du är en hjälte! Se TV4 nyhetsmorgons intervju med Razin,

Sedan den 1 juli 2022 gäller en nya läroplan och kursplan i grundskolan, Lgr22. En nyhet i den nya läroplanen är att Första hjälpen är ett centralt innehåll i ämnet Idrott och hälsa i årskurs 4-6. HLR och första hjälpen är som tidigare även ett centralt innehåll i årskurs 7-9. Enligt Skolverket är ett centralt innehåll ett obligatoriskt undervisningsmoment. Som stöd för undervisning av elever finns HLR-rådets digitala lärarhandledning för HLR och första hjälpen vilken även innehåller filmer, lektionsplaneringar, presentationer och webbutbildningar, åldersanpassat för olika årskurser. HLR-rådet rekommenderar att ämnet introduceras i förskoleklass, därefter stegvis progression och utbildning årligen.

Om alla elever i grundskolan övar första hjälpen och HLR årligen erhålls cirka 100 000 nyutbildade livräddare årligen, vilket på sikt ökar grundkunskapen i samhället i att hantera nödsituationer och en helt ny generation lär sig att hjälpa varandra. Tillsammans räddar vi liv!

Dela innehållet: