Registermöte 2019 och information om HLR LIVE

HLR LIVE är den interaktiva sajten för att visualisera data från Svenska HLR-registret på och utanför sjukhus. Länk till HLR LIVE finns längst upp till höger på första sidan i registrets årsrapport 2019. HLR LIVE

Nytt för i år är fliken ”Förbättringsarbete” på och utanför sjukhus. Där kan man ta del av fyra olika patientexempel med respektive överlevnadsdata. Det är defibrillerbar rytm bevittnat hjärtstopp, ej defibrillerbar rytm ej bevittnat osv. Flera variabler går att förändra, t ex orsak till hjärtstoppet, län, ålder, tid till defibrillering, kön mm. Syftet med fliken är att visa vad olika variabler har för inverkan på överlevnaden, och hur man kan påverka olika delar i Kedjan som räddar liv.

Viktig information som framkom på det årliga registermötet på Läkaresällskapet 191127, var att HLR LIVE inte fungerar med Internet Explorer. Använd någon av webbläsarna Edge, Chrome eller Firefox i stället.

Presentationer från registermötet 2019 kan laddas ner som PDF nedan.

GOSE_nov_2019_compressed

Orsak till hjärtstopp

Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i hjärtstoppsvården

Pågående forskning kring HLR

Registermöte.2019.kort

UBack_presnov2019

Årsrapport Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret 2019_reduced

Dela innehållet: