Registermöte för HLR-registret

Vid Svenska HLR-registrets årliga registermöte den 24 november presenterades flera positiva trender från den senaste årsrapporten. Det var ett välbesökt digitalt möte med deltagare från hela landet. Nyttan av registret presenterades utifrån årsrapportens olika delar. I den stora majoriteten av alla fall startas HLR innan ambulansens ankomst. HLR startas numera ofta inom 1 minut (mediantid) vilket kan förklaras av att allt fler kan hjärt-lungräddning. Dessutom defibrilleras fler drabbade innan ambulansens ankomst vilket sannolikt är en följd av att räddningstjänst och polis allt oftare är utrustade med hjärtstartare, men också att det finns så många hjärtstartare på offentliga platser, där de kan nyttjas av lekmän.

 

Genom registret vet vi att ungefär 1500 personer överlevt (30 dagar efter hjärtstoppet) genom framgångsrika återupplivningsförsök på och utanför sjukhus de senaste åren. Däremot finns en stor förbättringspotential, bland annat avseende ambulansens responstid vid hjärtstopp utanför sjukhus. Det fördes en dialog runt registreringar, variabler och uppdateringar för att förbättra registret. Att alla överlevare får uppföljning efter 3-6 månader via telefonsamtal och självskattningsinstrument (PROM) bidrar direkt till den drabbade, men genererar också betydelsefull kunskap som kan användas för att utveckla och utvärdera vården.

Dela innehållet: