#RESUS2020, den första virtuella ERC kongressen


European Resuscitation Council
År 1992 genomfördes den första guidelineskongressen i Brighton, i regi av European Resuscitation Council (ERC). Sedan dess har guidelineskongresser inom HLR, (Första hjälpen från 2015) givits ca vart femte år. Våra senaste guidelines presenterades i Prag 2015, och därefter arbetade Svenska HLR-rådet fram riktlinjer och utbildningsmaterial i linje med vetenskap och evidens från ERC, och International Liaison Committee on Resuscitation. ERC har 32 medlemsländer och organisationens motto är ”To preserve human life by making high-quality resuscitation available to all.”

Nya guidelines
American Heart Association publicerade sina guidelines inom HLR och Första hjälpen den 21 oktober 2020 i Cirkulation. ERC har publicerat preliminära program som är öppna för alla intresserade att kommentera fram till den 5 november. Därefter publiceras definitiva riktlinjer i mars 2021. OBS, Pediatric Life Support publiceras på hemsidan först den 13 november, och är öppet för kommentarer tom den 25 november.

#RESUS2020
På grund av covid-19 pandemin förvandlades ERC kongressen i Manchester 22-24 oktober till en virtuell kongress. Programmet under tre dagar var späckat, och att sitta med lurar i öronen flera timmar i sträck var en utmaning. Det hela fungerade dock oväntat bra. Åhörarna fick mycket mer utrymme att ställa frågor till föreläsarna, än vid en vanlig kongress. Det positiva var också att så många som 4000 delegater från 89 olika länder deltog (i Bologna 2018 var det 1300). Vad som saknades var givetvis social interaktion och trevliga möten.
Svenska föreläsare var bland annat Johan Israelsson som pratade om hur överlevarna mår efter hjärtstopp, Tobias Cronberg fick äran att hålla Negovski föreläsningen, Therese Djärv presenterade Advanced Life Support, Martin Jonsson föreläste om hjärtstopp och socioekonomi, och Hans Friberg debatterade TTM (Targeted Temperature Management) om vilken temperatur som är optimal vid IVA vård av hjärtstoppspatienter. Vi kan förvänta oss spännande resultat från TTM2 studien i mars nästa år, där man har jämfört 33 grader, mot normotermi med tidig behandling av feber ≥37.8C.

Europeiska guidelineskongressen 2021
ERCs guidelineskongress 2021 sker i Antwerpen den 25-26 mars, och även den är on-line pga. covid-19. Där presenteras definitiva europeiska guidelines. HLR-rådet kommer att lansera nytt utbildningsmaterial i november 2021. Vi återkommer på hlr.nu om formerna för Sveriges guidelineskongress i Göteborg.

Ny guideline 2021
En ny del i guidelines är ”Systems Saving Lives” som fokuserar på kedjan som räddar liv. Den är inspirerad av Global Resuscitation Alliance och Resuscitation Academys synpunkter i ämnet. Syftet är att beskriva evidensbaserade faktorer som kan öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför-, och på sjukhus. Målgruppen är myndigheter, lärare, studenter, beslutsfattare i kommuner och regioner, sjukvårdspersonal m fl. Delen innehåller rekommendationer om larmcentralens roll vid hjärtstopp, frivilliga livräddare, first responder system, särskilda hjärtstoppscentra, tekniska lösningar för snabbare larm i form av appar, Kids Save Lives, akutlarm på sjukhus mm. Övriga förslag till ändringar i de olika programmen kan studeras via ERC länken nedan.

Se nedanstående länkar för American Heart Associations guidelines 2020, samt ERCs förslag öppna för publika komentarer.
Cirkulation: Oct 20, Vol 142

ERC förslag guidelines öppet för publika kommentarer

Dela innehållet: