Resuscitation Academy Sweden 28 och 29 november 2017 på Södersjukhuset

Centrum för Hjärtstoppsforskning på KI och Södersjukhuset i samarbete med Resuscitation Academy i Seattle och Svenska HLR rådet bjuder in till Resuscitation Academy kurs den 28 eller 29 november på Södersjukhuset. Kursen omfattar en heldag och vi har olika inriktningar de två kursdagarna. Tisdagen den 28 november bjuder vi in chefer/beslutsfattare och politiker inom vård, kommuner,  och statliga och kommunala myndigheter. Genom kunskapsinhämtande skall deltagarna inom sin egen organisation lyfta hjärtstoppsfrågan och få ökad kunskap om vikten av att öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus. Hur kan min kommun, landsting, organisation arbeta för att hjärtsäkra verksamheten?  Föreläsare är forskare inom ämnesområdet hjärtstopp, ambulans- och anestesisjuksköterskor i prehospital verksamhet, företrädare  för kommuner m fl. Läs mer nedan under bifogad länk.

 

Beslutsfattare 28 nov 2017

Utryckningspersonal 29 nov 2017

Definitivt schema publiceras efter sommaren på hlr.nu

Specificera noggrant vad Du har för funktion inom din organisation! Antalet deltagare är begränsat och ett urval kommer att ske efter funktion och regional hänsyn.

Sista anmälningsdag är 1 oktober

Kursavgift är 500 kr exkl.moms

Anmälan via dessa länkar

Anmälan 28 november 2017 för beslutsfattare

Anmälan 29 november 2017 för utryckningspersonal

Dela innehållet: