State of the heart

Den 25-27 oktober 2023 ordnas konferensen State of the Heart i Malmö av VIC, Vårdprofessioner inom kardiologi där Regiongruppen HLR sjukvård är medlemmar.

Kongressen kommer att äga rum i Jubileumsaulan på Skånes universitetssjukhus. Detta är ett evenemang där VIC:s alla arbetsgrupper anordnar varsin del av programmet – HIA, PCI, Arytmi, Svikt, Thorax, Sekundärprevention, HLR och Medfödda hjärtfel. Det kommer att bli fantastiska dagar med ett fullspäckat program och kongressmiddag!

Läs mer om kongressen här!

Dela innehållet: