Stort behov av HLR-utbildning för sjukvårdspersonal!

Behovet att grund- och repetitionsutbildningar i de utbildningsprogram som vänder sig till sjukvårdspersonal är enormt just nu. En orsak är det nya nationella avtalet för bemanningspersonal. Här har vi samlat information till dig som vill veta mer om vad som krävs och vilken utbildningsnivå vi rekommenderar till lika personalkategorier.

S-HLR vuxen och barn är den lägsta rekommenderade utbildningsnivån för sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus och för studenter på vårdutbildningar. Utbildningarna innefattar en kursbok som ska läsas in, ett webbtest och ett praktiskt instruktörslett kurstillfälle. För att bli instruktör i S-HLR är den lägsta medicinska kompetensen undersköterska.

A-HLR vuxen och barn är en påbyggnadsutbildning efter S-HLR vuxen respektive barn och vänder sig till legitimerad personal (sjuksköterskor och läkare) som ingår i larmgrupp eller arbetar inom anestesi, intensivvård, kardiologi, akutvårdsavdelning, på akutmottagning eller inom ambulanssjukvård. Precis som för utbildningarna ovan ska en kursbok läsas in och ett webbtest genomföras innan det praktiska kurstillfället som leds av en instruktör. För att bli instruktör i A-HLR vuxen eller barn måste du vara sjuksköterska eller läkare.

Många har svårt att hitta grundkurser att gå, så för att underlätta finns nu några kurser i HLR-rådet regi att anmäla sig till, läs mer här!

Vi rekommenderar att använda Utbildningsportalen för att söka efter kurser och utbildare, och vill samtidigt passa på att uppmana alla instruktörer som inte har öppna kurser som vem som helst får söka att inte markera JA på ”Gör kursen tillgänglig för alla”. Är NEJ markerat går det bra att bjuda in deltagare via kurslänk eller referensord, men går inte att hitta kursen under ”Sök kurser”.

Stort intresse för att bli instruktör

Det är också ett stort intresse för att bli instruktör i framför allt Hjärt-lungräddning för sjukvårdspersonal, S-HLR vuxen och barn. Här har vi samlat allt du behöver veta om förkunskaper och vad som krävs för att anmäla sig till en instruktörsutbildning.

Under åren 2011 till 2016 fick instruktörer som utbildades i D-HLR (dåvarande HLR med defibrillering, nu HLR för insatspersonal) dubbel kompetens och blev instruktörer även i S-HLR vuxen och vice versa med förbehållet att man som instruktör ska vara väl förtrogen med den miljö de man utbildar arbetar i. Detta togs bort vid revideringen av utbildningsprogrammet 2016 då det inte föll väl ut att personer utan sjukvårdsutbildning höll kurser inom sjukvården, och inte heller att sjukvårdspersonal utbildade t.ex. Räddningstjänst. De som fick dubbel kompetens då har den kvar, men vi råder inte instruktörer utan lägst undersköterskekompetens att hålla kurser i S-HLR vuxen då fler moment som kräver sjukvårdsutbildning lagts till i kursen.

Vem ska ha vilken utbildning?

Vem ska ha utbildning i A-HLR vuxen eller barn? Är kanske S-HLR den nivå som krävs? I tabellen här hittar du HLR-rådets rekommendationer gällande utbildning för olika yrkeskategorier.

Mer om alla HLR-rådets utbildningar finns att läsa här.

Dela innehållet: