Symposium: Drönare med hjärtstartare – Södersjukhuset 27 September

Drönare som ´first responders´ är ett nytt koncept inom den prehospitala akutsjukvården och räddningstjänsten som kan bidra till både leverans av hjärtstartare, läkemedel samt tidig lägesbild med foto/video från skadeplats. Sedan 2020 har drönare larmats ut för att leverera hjärtstartare vid misstänkt hjärtstopp i Västsverige  och i Östersund och det internationella intresset är stort. Den 27 September samlar Hjärtstoppscentrum vid Karolinska institutet världsauktoriteter på området att föreläsa vid ett hybridsymposium på Södersjukhuset samt via zoom. Symposiet är kostnadsfritt men platserna begränsade – välkommen med din anmälan!

Hjärtstoppscentrum vid Karolinska Institutet har sedan 2014 drivit ett forskningsprojekt kring möjligheten att använda drönare för att rädda liv vid hjärtstopp. Via inledande register- och kart-studier (1,2) samt via simulering (3,4,5,6) har vi och andra undersökt möjligheten att vinscha ned en hjärtstartare utanför ytterdörren vid platsen för misstänkta hjärtstopp. Optimal placering av hangarer är möjlig beräkna genom att analysera historiska data från hjärtstopp i form av plats och responstider för ambulans och räddningstjänst. Tillsammans med drönaroperatören Everdrone AB, SOS Alarm AB, Västra Götalandsregionen med sjukvårdens larmcentral har vi över tre år, sedan den 1 Juni 2020, larmat ut och levererat hjärtstartare vid hjärtstopp med hjälp av drönare.

Erfarenheter från den första kliniska studien (7) och ett fall med överlevare (8) visar att det är fullt möjligt att integrera drönarsystem med larmcentral, att larma ut dessa som ett komplement till ambulans och i de fall som drönare anländer platsen så gör de det före ambulans i en majoritet (64%) av fallen, dessutom med en tidsbesparing på 2 minuter. Det tidsfönster som drönare skapar ger möjlighet för bystanders på plats att använda hjärtstartare före ambulans ankomst. Preliminära färska data visar att hjärtstartare kopplats upp och använts vid ett flertal fall före ambulans under 3 års tid. Drönare har i ökande grad sedan 2020 larmats ut på verkliga hjärtstopp på 6 platser i Sverige samt i Aalborg Danmark. Samtidigt finns det erfarenheter från drönarflygningar, simulerade fall, sjuksköterskors uppfattning om metodologin vid larmcentral (9) samt jämförelser med landbaserade hjärtstartare från Danmark, Frankrike, Kanada (10,11) och USA. (12)

Första vetenskapliga symposiet om drönare som `First responders`

Den 27 september har du möjlighet att delta på det första i en årlig serie av världsunika symposium om nyttiggörande av drönare som `First responders´ i larmcentralsverksamhet och inom ambulanssjukvård. Symposiet är ett hybrid-evenemang där du kan delta på plats i Södersjukhusets aula eller via zoomlänk mellan 12:00 och 16:30. Ta del av programmet som tar upp regulatoriska, tekniska, medicinska, etiska aspekter och anmäl dig redan idag, OBS! en bindande anmälan krävs via länk:

ANMÄL DIG HÄR!

Symposiet är kostnadsfritt och genomförs med stöd av hjärt-lungfonden (HLF). Vid symposiet kommer bland andra följande föreläsare delta: 

 • Sheldon Cheskes, Professor vid University of Toronto Canada (CAN)
  • Leverans av hjärtstartare och läkemedel vid tidskritiska tillstånd.
 • Sofia Schierbeck, Doktorand vid Hjärtstoppscentrum Karolinska Institutet (SWE)
  • Erfarenheter från 3 års utlarmning av drönare med hjärtstartare i Sverige
 • Matthiey Heidet, Docent vid SAMU ambulans -Paris (FR)
  • Bemannade drönarambulanser, OS 2024.
 • Jessica Zegre-Hemsey, Docent vid University of North Carolina at Chapel Hill (US)
  • Drönare vid hjärtstopp – Jämförande studie Sverige, USA och Kanada
 • Richard Lyon, Professor vid University of Surrey (UK)
  • Drönare som en nödvändig del av ambulanshelikopterverksamhet (HEMS) i England.
 • Mats Sällström, VD Everdrone (SWE)
  • Möjligheter med drönarteknologi, current state of the art.
 • Fredrik Folke, Professor, Universitetet i Köpenhamn, Region Hovedstaden (DK)
  • Framtiden kring drönare utrustade med hjärtstartare.
 • Andreas Claesson, Docent vid Hjärtstoppscentrum Karolinska Institutet (SWE)
   • Översikt- drönare som First responders.

Läs det fulla programmet via nedstående länk:

Invitation_1st Annual Scientific European Meeting on AED equipped drones

Utöver användning av drönare för leverans av hjärtstartare kan tekniken användas inom search-and-rescue (SAR) vid drunkning. Studier har visat att det är möjligt att tidigt hitta personer under ytan (13) samt att flyga ut flythjälpmedel (14) och att med hjälp av AI träna upp en modell att hitta människor via bildanalys. (15)

OBS! Efter anmälan som är bindande sänds zoom-länk ut veckan innan symposiet till dem som valt att delta online.

Missa inte detta unika event, det första i sitt slag i världen och det första i en årlig serie för att dela erfarenheter av hur drönare kan användas i livräddande syften.

ANMÄL DIG HÄR!

Med vänliga hälsningar

Andreas Claesson

Jacob Hollenberg

Hjärtstoppscentrum

Institutionen för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset

Karolinska institutet, Stockholm

Kontakt:

Andreas.claesson@ki.se

Referenser:

 1. Claesson A, Fredman D, Svensson L, Ringh M, Hollenberg J, et al. Unmanned aerial vehicles (drones) in out-of-hospital-cardiac-arrest. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2016;24(1):124.
 2. Schierbeck S, Nord A, Svensson L, Rawshani A, Hollenberg J, Ringh M, Forsberg S, Nordberg P, Hilding F, Claesson A. National coverage of out-of-hospital cardiac arrests using automated external defibrillator-equipped drones – A geographical information system analysis. Resuscitation. 2021 Jun;163:136-145
 3. Sanfridsson J, Sparrevik J, Hollenberg J, Nordberg P, Djärv T, Ringh M, Svensson L, Forsberg S, Nord A, Andersson-Hagiwara M, Claesson A. Drone delivery of an automated external defibrillator – a mixed method simulation study of bystander experience. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2019 Apr 8;27(1):40.
 4. Claesson A, Backman A, Ringh M, Svensson L, Nordberg P, Djarv T, et al. Time to Delivery of an Automated External Defibrillator Using a Drone for Simulated Out-of-Hospital Cardiac Arrests vs Emergency Medical Services. JAMA. 2017;317(22):2332-4.
 5. Bogle BM, Rosamond WD, Snyder KT, Zègre-Hemsey JK. The Case for Drone-assisted Emergency Response to Cardiac Arrest: An Optimized Statewide Deployment Approach. N C Med J. 2019 Jul-Aug;80(4):204-212.
 6. Baumgarten MC, Röper J, Hahnenkamp K, Thies KC. Drones delivering automated external defibrillators-Integrating unmanned aerial systems into the chain of survival: A simulation study in rural Germany. Resuscitation. 2022 Mar;172:139-145.
 7. Schierbeck S, Hollenberg J, Nord A, Svensson L, Nordberg P, Ringh M, Forsberg S, Lundgren P, Axelsson C, Claesson A. Automated external defibrillators delivered by drones to patients with suspected out-of-hospital cardiac arrest. Eur Heart J. 2022 Apr 14;43(15):1478-1487.
 8. Schierbeck S, Svensson L, Claesson A. Use of a Drone-Delivered Automated External Defibrillator in an Out-of-Hospital Cardiac Arrest. N Engl J Med. 2022 May 19;386(20):1953-1954.
 9. Pedersen H et al. Drone-delivered defibrillator in prehospital cardiac arrest, – a qualitative study about nurses experiences. Master Thesis Karolinska institutet Stockholm June 2022
 10. Cheskes S, McLeod SL, Nolan M, Snobelen P, Vaillancourt C, Brooks SC, et al. Improving Access to Automated External Defibrillators in Rural and Remote Settings: A Drone Delivery Feasibility Study. J Am Heart Assoc. 2020;9(14):e01668
 11. Sedig K, Seaton MB, Drennan IR, Cheskes S, Dainty KN. ”Drones are a great idea! What is an AED?” novel insights from a qualitative study on public perception of using drones to deliver automatic external defibrillators. Resusc Plus. 2020 Oct 16;4:100033.
 12. Rosamond WD, Johnson AM, Bogle BM, Arnold E, Cunningham CJ, Picinich M, et al. Drone Delivery of an Automated External Defibrillator. N Engl J Med. 2020;383(12):1186-8.
 13. Claesson A, Svensson L, Nordberg P, Ringh M, Rosenqvist M, Djarv T, Samuelsson J, Hernborg O, Dahlbom P, Jansson A, Hollenberg J. Drones may be used to save lives in out of hospital cardiac arrest due to drowning. Resuscitation. 2017 May;114:152-156.Xx
 14. Bäckman A, Hollenberg J, Svensson L, Ringh M, Nordberg P, Djärv T, Forsberg S, Hernborg O, Claesson A. Drones for Provision of Flotation Support in Simulated Drowning. Air Med J. 2018 May-Jun;37(3):170-173.
 15. Claesson A, Schierbeck S, Hollenberg J, Forsberg S, Nordberg P, Ringh M, Olausson M, Jansson A, Nord A. The use of drones and a machine-learning model for recognition of simulated drowning victims-A feasibility study. Resuscitation. 2020 Nov;156:196-201.

Dela innehållet: