Tolkning av LGR 22, Idrott och hälsa – simning, första hjälpen och hjärt-lungräddning

Vi bor i ett land med mycket kust och många sjöar. Att kunna simma är därför en viktig förmåga för att kunna utnyttja hav och sjö för rekreation och för att förhindra olyckor. Att vara simkunnig kan vara skillnaden från att kunna rädda dig själv och andra. I skolans läroplan, LGR22, ingår simning, första hjälpen och hjärt-lungräddning.

I tolkningen förtydligar Svenska Livräddningssällskapet och Svenska HLR-rådet det centrala innehållet för vattenvana, simning, samt första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR), för ämnet idrott och hälsa i grundskolans Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr22. Här förtydligas även kunskapskraven för simning för att eleven ska få godkänt betyg i ämnet.

Med kunskap i simning, första hjälpen och HLR ges eleverna förutsättningar att kunna agera om de möter en nödsituation. I Sverige drabbas varje dag närmare 20 personer av plötsligt hjärtstopp och årligen drunknar ca 440 personer.

Målsättningen med dokumentet är att elever ska få en likvärdig undervisning och bästa tänkbara möjlighet att bli simkunniga, känna sig trygga i, vid och på vatten året om samt kunna hantera nödsituationer genom att ge första hjälpen och/eller hjärt-lungräddning.

För ytterligare information:

Louise Brädde, Sakkunskap Livräddning & utbildning, Svenska Livräddningssällskapet, louise.bradde@sls.a.se

Anette Nord, Processansvarig samhället, Svenska rådet för hjärt-lungräddning, anette.nord@hlr.nu

 

Dela innehållet: