Uppdaterad rekommendation gällande övre luftvägssmitta

HLR-rådet publicerar nu en uppdaterad rekommendation gällande HLR på patienter med misstänkt eller bekräftad övre luftvägsinfektion. Den ersätter den tidigare publicerade rekommendationen och följer Folkhälsomyndighetens publikation ”Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg”.

Läs och ladda ner rekommendationen här.

Dela innehållet: