Double sequential external defibrillation

Svenska rådet för hjärt-lungräddning välkomnar en ny spännande studie av Cheskes1 med kollegor som randomiserat mellan tre olika metoder för defibrillering. Patienter som var i ett ”refraktärt ventrikelflimmer”, dvs kvar i hjärtstoppssituationen efter 3 defibrilleringar randomiserades till 1) vanlig metod 2) anterio-posterior placering av defibrilleringselektroder eller 3) dubbelsekvensdefibrillering med två defibrillatorer. Studien visade en klart bättre överlevnadschans för både anterio-posteror placering, vilket vi redan idag råder till användning av vid refraktära hjärtstopp, samt dubbelsekvensdefibrillering än vanlig metod.

Den internationella organisationen för HLR-frågor, The International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), arbetar för närvarande med en systematisk granskning av studien givet dess bias och begränsningar liksom aspekter av träning och säkerhet. ILCOR kommer därför inom kort att kunna ge sitt behandlingsråd vid refraktära hjärtstopp. Vi i svenska HLR-rådet kommer att basera vår rekommendation på deras råd. Till dess, läs gärna studien men vårt råd är att invänta ILCORs råd innan vi börjar använda detta på patienter i Sverige.

  1. Cheskes S, Verbeek PR, Drennan IR, et al. Defibrillation Strategies for Refractory Ventricular Fibrillation. New England Journal of Medicine 2022. DOI: 10.1056/NEJMoa2207304
Dela innehållet: