Första hjälpen och lågt blodsocker, hur ska vi göra?


Cochrane Library är en databas där forskare publicerar systematiska översikter om olika ämnen inom hälsa- och sjukvård i Cochrane Reviews. Syftet är att på ett överskådligt sätt sammanställa välgjorda studier till rekommendationer som vilar på evidensbaserad medicin.

Nu har en ny översikt publicerats som behandlar hur glukos bäst ska tillföras vid första hjälpen om någon drabbats av lågt blodsocker: ”First aid glucose administration routes for symptomatic hypoglycaemia”. Författare är bland annat Therese Djärv, specialistläkare funktion Akut på NKS, docent och medlem i rådets arbetsgrupp HLR och Första hjälpen i samhället.

Metoden var sökning i medicinska databaser som MEDLINE, CINHAL m fl. Både vuxna och barn inkluderades, diabetiker och friska försökspersoner.

Från 6394 referenser valdes fyra studier ut där 77 personer ingick. Tre olika sätt att tillföra glukos studerades: under tungan, i kinden (buccalt), och en kombination av dessa två. Författarnas slutsatser var att oral tillförsel resulterade i högre blodsockernivåer efter 20 min, än buccalt tillfört socker. Kombinationen av glucostablett under tungan och glucosgel i kinden, var inte mer fördelaktigt för blodsockernivån än att enbart ta en glucostablett under tungan. Men resultaten måste tolkas försiktigt pga få deltagare och olika metodologi i studierna.

Hur ska då första hjälparen göra vid fall av lågt blodsocker? I en föreläsning av Therese Djärv på ett Första hjälpen symposium den 25 oktober 2018, blev svaret: ”Det ska vara socker, sockret ska ner i magen för att ge effekt, men alla vägar funkar och allt socker funkar!”. Se Therese Djärvs föreläsning här:
Djarv blodsockerfall

Läs Cochrane artikeln här

Länk till Cochrane Library

Dela innehållet: