HLR-utbildning i samhället

Vilka utbildningar rekommenderas för olika grupper?
HLR-rådet har länge haft rekommendationer om vilka utbildningar olika personalgrupper ska genomgå inom hälso- och sjukvården. Nu har rekommendationer arbetats fram för samhället, dvs. utanför sjukvården. Uppgiften är mer svårhanterad eftersom samhället är ”spretigare” och består av många olika grupperingar. Det är skola, allmänhet, insatspersonal, anställda i företag, frivilligorganisationer m fl.

Vi har försökt inkludera brett utan att borra alltför djupt i olika organisationsstrukturer. Vidare har vi tittat på hur uppdragen ser ut för anställda inom tex. kommunens hemsjukvård/hemtjänst. En sjuksköterska är grundutbildad i S-HLR, men kan i sin anställning mestadels arbeta ensam med hembesök, dvs. ingår inte primärt i ett team. Detsamma gäller hemtjänstens personal. Det är då Vuxen- (och Barn-HLR) som är aktuella utbildningar.

En av HLR-rådets visioner är ”Alla medborgare ska kunna hjärt-lungräddning för vuxna och barn samt första hjälpen”. Dokumentet är en vägledning för att vi ska kunna nå visionen att alla ska kunna ingripa om ett hjärtstopp inträffar i närheten. Det är också ett levande dokument som kan ändras över tid.

HLR-utbildning i samhället_2022

#tillsammansraddarviliv #allakanraddaliv #jagkanhlr

Dela innehållet: