INFORMATIONSBROSCHYR OM HLR SOM RIKTAR SIG TILL PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE

HLR-rådets arbetsgrupp för etik släpper nu en informationsbroschyr om HLR som riktar sig till patienter och närstående. Broschyren innehåller information om vad HLR innebär, hur beslut fattas om att utföra eller avstå från HLR samt hur patienten själv kan påverka beslut om HLR. Innehållet är avgränsat till vuxna personer över 18 år och kan användas av närstående, vänner och personer som vårdar andra. Broschyren finns att ladda ner här.

Dela innehållet: