Kartläggning av intensivvård efter hjärtstopp i Sverige

Kartläggning av intensivvård efter hjärtstopp i Sverige

HLR-rådets arbetsgrupp för vård efter hjärtstopp har under åren 2022-2023 arbetat med en nationell kartläggning av intensivvård efter hjärtstopp. En digital enkät skickades ut till medicinskt ledningsansvariga läkare. Totalt inkom 57 svar (svarsfrekvens >80%). Sammanfattningsvis visar resultaten att majoriteten av intensivvårdsavdelningarna följer ERCs riktlinjer från 2021, men att svenska riktlinjer efterfrågas. Läs mer Nationell kartläggning av intensivvård efter hjärtstopp_230829.

HLR-rådet vill rikta ett stort tack till alla som besvarat enkäten!

Vi vill också passa på att rekommendera läsning av en nypublicerad studie (Järpestam et al., 2023) med liknande frågeställning. Följ länk.: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/aas.14298

 

Dela innehållet: