Ny satsning ska stödja jägare vid fysisk och psykisk sjukdom/ohälsa

Region Dalarna, Jägareförbundet Dalarna och Svenska rådet för hjärt-lungräddning samarbetar för att nå ut till jägare med information om psykisk hälsa och hur man som jaktkamrat eller närstående kan agera oavsett om det rör sig om fysisk eller psykisk ohälsa/sjukdom.   

Kunskap om psykisk sjukdom, första hjälpen och hjärt-lungräddning (HLR) kan vara skillnaden mellan liv och död. Dalarnas jägare kommer i höst att få ett plastkort i kreditkortsformat med konkreta råd att använda sig av för att rädda liv, oavsett om det handlar om psykisk ohälsa, fysisk sjukdom eller olycksfall. En särskild sida lanseras också på Jägareförbundets webbplats. Där kan jägare ta del av kontaktvägar till vården, information kring psykiskt mående och verktyg för att kunna agera om någon i ens närhet hamnar i en kris. Jägarna rekommenderas att i lugnt läge ta del av informationen och sedan spara kortet med övriga plastkort för att enkelt kunna repetera hur man bör agera.

Materialet har tagits fram i samverkan mellan Region Dalarna, HLR-rådet och Jägareförbundet Dalarna.
– Vi provar ständigt nya sätt att nå ut och få fler att söka vård i tid för psykisk ohälsa. På samma sätt som fler behöver lära sig hjärt-lungräddning, behöver fler lära sig rädda i psykisk kris. Rädsla för att göra fel kan ibland göra att vi inte agerar alls. Med mer kunskap hoppas vi få fler att känna sig trygga i att hantera olika former av kris. Tillsammans kan vi finnas där för varandra och göra skillnad genom en livräddande insats, säger Cecilia Tegelberg, suicidpreventionssamordnare.

Varje år tar drygt 50 personer i Dalarna sitt liv, varav nästan 80 procent är män. Av dessa använder 14 procent ett licensierat vapen som metod, en siffra som är högre jämfört med andra regioner.
– I jaktlaget är vi jägare vana vid att ställa upp och hjälpas åt för att lösa praktiska problem. Med den här satsningen vill vi ge jägarna de verktyg de behöver för att även kunna hjälpa varandra vid fysisk eller psykisk sjukdom, säger Ulf Berg ordförande Jägareförbundet Dalarna.
 
Samarbetet lanseras i samband med den internationella suicidpreventiva dagen som äger rum den 10 september. Dagen har lanserats av Världshälsoorganisationen WHO för att lyfta det förebyggande arbetet med att förhindra suicid.

Kontaktperson:
Cecilia Tegelberg, Suicidpreventionssamordnare, Region Dalarna
Mail cecilia.tegelberg@regiondalarna.se

Anette Nord, processansvarig samhälle, HLR-rådet
Mail anette.nord@hlr.nu

#svenskajägareförbundet #regiondalarna #hlrrådet #tillsammansräddarviliv

Dela innehållet: