Kontroll av hjärtstartare, vad betyder det?

Kontroll av funktioner

Hur kontrollerar man sin hjärtstartare är en fråga vi ofta får till Hjärtstartarregistret. Många har avtal med sin leverantör av hjärtstartare som utför kontrollerna på halvårs- eller årsbasis. Finns det inget avtal måste man själv utföra kontrollerna. Lämpligt att göra detta är när man får registrets valideringsmail var sjätte månad. Vid kontroller ska man se till att batteriet är funktionsdugligt och att klisterelektroderna inte är för gamla. Om du känner dig osäker, kontakta din leverantör och läs även i bruksanvisningen. Se även HLR-rådets dokument nedan om kontroller.

Kontroll av öppettider

Vi har dessvärre fått en del rapporter från frivilliga livräddare (Sms-livräddare), om att de har larmats att hämta närmaste hjärtstartare, och då har öppettiderna inte stämt. Det har varit stängt, nu senast på en idrottsanläggning. Vi vill därför vädja till alla ägare med registrerade hjärtstartare att även kontrollera hjärtstartarens öppettider. Skriv adressen i sökfältet på hjartstartarregistret.se och klicka på din hjärtstartare, så visas öppettiderna. Om de inte stämmer, logga in och ändra själv, eller kontakta info@hjartstartarregistret.se, så får du hjälp. Se även Frequently Asked Questions (FAQ fliken), på registrets hemsida, där finns frågor och svar om SHR.

Kontrollera din hjärtstartare 2021

Dela innehållet: